Campanyes

Troba les darreres campanyes de la Federació SOS Costa Brava, així com les nostres accions, peticions i reivindicacions.

Conservatori del Litoral

Què és el Conservatori del Litoral? És un organisme públic que ha de tenir com a finalitat principal adquirir terrenys i parcel·les del litoral amenaçades per la urbanització o degradades,

Llegir més »
El Pla Director Urbanístic, l'última oportunitat

Pla Director de la Costa Brava

El Pla Director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU) és positiu per la Costa Brava? El PDU era una de les principals reivindicacions de la Plataforma SOSCosta Brava per aconseguir la preservació

Llegir més »