I tu, què votaràs aquestes eleccions?

I tu, què votaràs aquestes eleccions?

A les pròximes eleccions municipals és fonamental aconseguir que els ajuntaments facin un canvi en les seves polítiques ambientals i protegeixin d’una vegada per totes la Costa Brava.

No n’hi ha prou que els partits polítics diguin que estimen la natura.

És el moment de demostrar-ho amb polítiques decidides que contribueixin a aturar la destrucció del nostre litoral.


Per SOS Costa Brava aquests són eixos ambientals imprescindibles que han de garantir les diferents candidatures.

Urbanisme

A la Costa Brava el planejament urbanístic vigent permet la construcció de més de 40.000 nous habitatges.

En un context de crisi climàtica i augment del risc d’incendis és insòlit que es continuï apostant per seguir construint en zones forestals i posant en risc la connectivitat dels diferents espais naturals. També que es mantinguin models de creixement desmesurats i basats en segona residència.

SOS Costa Brava reivindica un canvi de política urbanística a tot el litoral gironí, que passa pels següents punts:

  • La Revisió de tots els POUM dels 22 municipis.
  • La desclassificació i protecció de tots els boscos i espais forestals.
  • La desclassificació de tots els terrenys amb valors naturals i paisatgístics, del sòl agrícola i dels sòls amb pendents superiors al 20%.
  • L’eliminació de les previsions de creixement en sòl urbanitzable per segones residències.
  • La protecció del paisatge i dels hàbitats d’interès comunitari.
  • La creació de Patrimoni públic de sòl municipal per ser preservat.
  • Exigir una partida pressupostària anual a tots els Ajuntaments per compra d’espais.

Energia

Cal que els municipis avancin cap a un model energètic menys contaminant i descarbonitzat, i per fer-ho possible els ajuntaments han d’afavorir la implantació de les energies renovables a teulades, polígons industrials, abocadors…

Així mateix, han de facilitar la rehabilitació energètica dels edificis i la instal·lació de panells solars i miniturbines eòliques destinades a l’autoconsum.

En aquest sentit, han de regular la implantació de renovables amb l’objectiu de preservar el paisatge, la natura i la qualitat de vida dels veïns.

És de vital importància establir una moratòria a la instal·lació de centrals renovables de més de 5 MW en sòl no urbanitzable.

Aigua

Una de les conseqüències del canvi climàtic és el dèficit de precipitacions, que farà que les sequeres siguin cada vegada més intenses.

Per aquest motiu cal impulsar mesures d’estalvi, contenir la demanda d’aigua i preservar el bon estat de les masses d’aigua.

Cal que els ajuntaments redactin plans per un gestió eficient del cicle de l’aigua on s’incentivi l’estalvi, la reutilització i l’aprofitament d’aigües grises i pluvials. També s’han de reduir les pèrdues en les xarxes de distribució i han de redactar els seus Plans d’Emergència Municipal per Sequera.

Mobilitat

El transport dins els municipis és el principal focus d’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

Des dels ajuntaments cal respectar la jerarquia de mobilitat urbana prioritzant-la per aquest ordre: mobilitat peatonal, ús de la bicicleta, el transport públic i finalment el transport privat.

A les ciutats cal fomentar un model urbà d’usos diversos que redueixin distàncies per arribar a l’escola, l’ambulatori, el mercat…

Exigeix mesures per lluitar contra el tsunami urbanístic i d’infraestructures a la Costa Brava

Aquestes eleccions municipals abans de decidir el teu vot, mira quines candidatures protegeixen els nostres paisatges. No votis totxo, vota natura!

Taules de debat per la Costa Brava

Begur
dimecres 17 de maig a les 19h al Cine Casino Cultural de Begur.

Palafrugell
divendres 19 de maig a les 19h al Museu del Suro.

Cadaqués
dimecres 24 de maig a les 19h a la Sala Art i Joia.

Cartell Municipals 2023 SOS Costa Brava

Fes un donatiu

Una aportació directa a les campanyes de defensa de la Costa Brava.