Pla Director de la Costa Brava

El Pla Director Urbanístic, l'última oportunitat

El Pla Director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU) és positiu per la Costa Brava?

El PDU era una de les principals reivindicacions de la Plataforma SOSCosta Brava per aconseguir la preservació de la Costa Brava, aturant les nombroses amenaces de destrucció i urbanització a les que està sotmesa.

Per això després de 2 anys de la llarga i complexa tramitació, celebrem la seva aprovació el 28 de gener de 2021 com una victòria.

Per nosaltres el PDU és un clar avenç en la preservació del litoral gironí atès que confirma la desclassificació d’un total de 86 àmbits urbanitzables i la reducció de 56 àmbits addicionals, evitant  la construcció de més de 15.000 habitatges nous a la Costa Brava.

Celebrem aquestes desclassificacions i valorem la fermesa del Govern de Catalunya en l’aplicació d’instruments urbanístics amb la capacitat per revertir massivament sectors urbanitzables pendents de desenvolupament i falsos sòls urbans (polígons de sòl urbà no consolidats, és a dir, sense les infraestructures, serveis i cessions pertinents), tot i que considerem que cal anar un pas més endavant, ja que malgrat el PDU a la Costa Brava encara es poden fer en torn a 30.000 habitatges i s’han obviat moltes de les nostres reivindicacions.

El PDU ha deixat al marge de la seva revisió 5 municipis costaners amb potencial de creixement excessiu: Palafrugell, Palamós, Castell Platja d’Aro, Calonge i Castelló d’Empúries; el que implica més de 9.000 nous habitatges a construir, amb el risc de desaparició de fins a 500 hectàrees de boscos, espais agrícoles… 

En aquest mateix sentit, el PDU aprovat ha fet passos enrere en municipis com Blanes, Lloret de Mar, Pals o l’Escala, i no aborda la problemàtica derivada de la sobreexplotació dels aqüífers i de la manca d’aigua, com tampoc la salvaguarda tots els hàbitats d’interès comunitari prioritari de pineda mediterrània i sistemes dunars.

En definitiva, per nosaltres el PDU malgrat ésser un primer pas positiu, no suposa un veritable canvi de rumb radical per abandonar, d’una vegada per totes, la política urbanística insostenible dels creixements excessius i les segones residències que destrueixen el paisatge i la natura, que és el més valuós pel conjunt de la població i és patrimoni de tothom.

Impacte del PDU en el potencial edificatori de la Costa Brava

La mida del cercle indica el total d’habitatges que es podrien fer a cada municipi segons el planejament urbanístic municipal.

La fracció verda són els habitatges desclassificats (eliminats) gràcies al PDU i que ja no es faran.

La fracció vermella, els habitatges que encara es podrien arribar a fer un cop aprovat el PDU.

Per fer-se una idea, el cercle de Mont-ras equival a uns 500 habitatges i el de Roses a 6.600.

Per a més informació: Comunicat de valoració de l’aprovació definitiva del Pla Director de la Costa Brava.

Fes un donatiu

Una aportació directa a les campanyes de defensa de la Costa Brava.