Abocador de Solius

El complex de tractament de residus de Solius ocupa una superfície aproximada de 168.000 m2 i dins del seu àmbit hi ha dues antigues zones d’abocament de residus amb una capacitat total de 3.590.000 m3 i una tercera zona d’abocament de residus encara en actiu amb una capacitat total de 798.567 m3. En relació amb aquest complex han recaigut dues sentències del Tribunal superior de Justícia de Catalunya que ordenen la clausura de la instal·lació i el cessament de la seva activitat. 

A hores d’ara, cap de les dues sentències ha estat executada per l’administració i l’activitat del complex de tractament de residus de Solius continua en ple funcionament.

Última actualització: Setembre 2023

Abocador de Solius

Entitat impulsora

Associació Salvem Solius

Localització

Municipi de Llagostera

Risc i impactes

El complex va ser construït en sòl no urbanitzable, qualificat de zona de reserva forestal, i que forma part del PEIN del Massís de les Cadiretes. A més és considerada zona d’especial protecció de les aus, alhora que apareix inclosa al sistema d’espais oberts, com a sòl de protecció especial. És clar l’impacte i els greus perjudicis a la flora, la fauna, la biodiversitat i al medi ambient en tractar-se d’una zona extremadament protegida. 

L’impacte també es produeix sobre l’aigua perquè l’abocador es va construir sobre la riera de can duran (afluent directe del riu Ridaura). Això provoca que les aigües subterrànies es contaminin, afectant principalment a les zones de Platja d’Aro, Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro, per acabar traslladant aquesta contaminació al mar.

Com defensem aquest espai?

Les accions que s’estan duent a terme són les següents:  

  • Instar l’execució de les sentències amb l’objectiu de cessar l’activitat del complex de tractament de residus de Solius.
  • Oposar-se a l’ampliació del complex de tractament de residus de Solius.
  • Promoure la restauració i recuperació de les zones d’explotació de residus i dels espais degradats del seu entorn. 
  • Revaloritzar l’entorn natural del complex de tractament de residus i dur a terme activitats d’educació ambiental per fomentar la reducció dels residus i el seu reciclatge i reutilització.

Pressupost

Fins ara l’Associació Salvem Solius s’ha fet càrrec de les despeses econòmiques, entre les quals cal destacar les despeses de la tramitació dels diferents procediments judicials, tant en via contenciosa-administrativa com en via penal. El pressupost per les properes actuacions de moment és indeterminat però, poder seguir lluitant per posar fi a aquesta situació necessitem la teva ajuda i qualsevol aportació econòmica serà benvinguda.

Abocador de Solius
Abocador de Solius