Aiguafreda

Gràcies a l’enorme pressió ciutadana i el gran suport que va rebre la plataforma SOS Aiguafreda, origen de l’actual Salvem Begur, es va aconseguir evitar la construcció de 260 habitatges i 3 nous hotels en plena costa de Begur.

Avui en dia podem confirmar que la cala d’Aiguafreda és un espai natural salvat, ja que el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava va desclassificar les 70 hectàrees de bosc, atorgant-li un règim de protecció especial.

Última actualització: Setembre 2023

Vista àrea Aiguafreda

Entitat impulsora

Salvem la costa de Begur

Localització

Begur

Risc i impactes

Amb el planejament urbanístic de Begur aprovat l’any 2003 l’àrea d’Aiguafreda estava classificada com a sòl urbà i era possible la implantació de 265 habitatges i 3 hotels amb un sostre de 145.564 m2 amb afectació a 71 Ha de sòl forestal amb terrenys amb pendents superiors al 20%.

Com defensem aquest espai?

Hem fet al·legacions en contra de la modificació puntual del POUM de Begur i sol·licitant la desclassificació del sòl davant de l’Ajuntament de Begur.

Fent al·legacions en tràmit d’informació pública del Pla Director de la Costa Brava, s’ha requerit i aconseguit que el Pla incorporés els Polígons d’Actuació d’Aiguafreda entre els sòls no sostenibles revisats i desclassificats, en afectar sòl forestal (2021).

El 2022 s’inicia una nova campanya de defensa als tribunals, per fer front al recurs contra el Pla Director de la Costa Brava presentat per la promotora Comercial Cap sa Sal S.L. i que pretén deixar sense efecte la salvaguarda d’Aiguafreda.

Pressupost

Les al·legacions presentades van tenir un cost de 3.600 € que ja han estat recaptats gràcies a l’ajuda inestimable de molta gent.
La defensa d’Aiguafreda davant el recurs d’impugnació del Pla Director de la Costa Brava tindrà un cost aproximat de 6.000 € a assolir mitjançant donacions.

Aiguafreda
Vista àrea Aiguafreda