Cala Morisca

Cala Morisca és una cala idíl·lica, petita i amagada, rodejada de vegetació. No hi ha  edificis a la vista i només es accessible a peu.

La zona boscosa que es volia urbanitzar per una banda llinda amb el mar i per l’altra amb un terreny ja edificat fa uns 30 anys amb un total de 51 habitatges  que està situat a la banda de la carretera i que correspon al 20% de la totalitat. La part que es pretenia urbanitzar (el 80%) està situada a uns 200m. per sobre del mar, a la Cala Morisca.

La defensa de la Cala Morisca s’inicia a finals dels anys 90. Després de 30 anys i diversos intents de fer la urbanització s’ha aconseguit salvar-la gràcies a l’aprovació del Pla Director de la Costa Brava de 2021 que desclassifica el sector i li retorna l’ús forestal no urbanitzable.

Última actualització: Setembre 2023

Cala Morisca

Entitat impulsora

Amics de Tossa

Localització

Tossa de Mar

Risc i impactes

Es va voler  urbanitzar  un paratge boscós amb pendents superiors al 20%  que està situat en l’últim corredor natural que uneix el massís de Cadiretes amb el mar.

L’ajuntament de Tossa volia fer una expansió en el litoral de la banda de garbí, que suposaria un increment de 2900 habitants. També es volia edificar un hotel de quatre estrelles i un càmping que estaria dins el PEIN (Pla Especial d’Interès Nacional).

Després de molts conflictes, subhastes, etc. un promotor va comprar el 80% de la finca i va pressionar per poder-la urbanitzar. l’Ajuntament i aquest promotor han obligat als propietaris de la part edificada (20%) a constituir una Junta de Compensació per poder tramitar la reparcel·lació i la urbanització. 

Com defensem aquest espai?

Als anys 90, després de les primeres al·legacions presentades, la Comissió Territorial d’Urbanisme informa desfavorablement ja que el projecte “es incompatible amb la cura del paisatge”.  

Anys més tard, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament insta a protegir Cala Morisca, però continuen els intents d’urbanitzar la cala. L’Ajuntament  presenta un Nou projecte de macro xarxa de sanejament per enllaçar diferents urbanitzacions (Sta. Maria de Llorell, Martossa, Cala Morisca) amb la depuradora. Així els promotors ja podran fer front a les despeses. 

En paral·lel, després de molts conflictes, subhastes, etc. un promotor va comprar el 80% de la finca i va pressionar per poder-la urbanitzar. L’Ajuntament i aquest promotor van obligar als propietaris de la part edificada (20%) a constituir una Junta de Compensació per poder tramitar la reparcel·lació i la urbanització. Amics de Tossa va presentar un contenciós contra les Bases i estatuts de la Junta, impugnant indirectament el POUM de Tossa. També presenten al·legacions els veïns i l’entitat. 

 

Finalment, amb la creació de SOS Costa Brava es reclama la desclassificació del sector, que s’aconsegueix l’any amb l'aprovació del Pla Director de la Costa Brava. La Cala Morisca ha quedat així protegida i lliure de ser explotada urbanísticament, perdurant el patrimoni natural en una de les darreres cales verges de la Costa Brava.

Pressupost

6.000 €

Costos de defensa del territori liquidats. Noves aportacions permetran ampliar la tasca de preservació del litoral de tota la Costa Brava.

Diseño sin título (14) (1)
cala morsica aerea