Cap Roig

Litigi judicial contra el Pla Especial Urbanístic del Castell Cap Roig, un espai litoral de gran valor ecològic i patrimonial propietat de Caixa Bank. Tot i ser zona Xarxa Natura 2000, Zona d’Especial Protecció per les Aus i el castell un Bé Cultural d’Interès Nacional, la propietat vol ampliar les zones edificades i construir un nou auditori.

Última actualització: Setembre 2023

Entitat impulsora

Salvem El Golfet

Localització

Palafrugell

Risc i impactes

Autorització d’edificar en sòl no urbanitzable protegit pels seus valors naturals. 

Vulneració de les mesures i perímetre de protecció del BCIN.

Foment de la massificació i la terciarització dels espais naturals.

Molèsties i degradació de l’hàbitat d’espècies de flora i fauna protegides.

Com defensem aquest espai?

Denunciant el cas reiteradament a les Administracions competents. La nul·la resposta va obligar a iniciar un procés judicial. 

Tota la pressió exercida ha obligat a un replantejament del projecte que ha portat a eliminar dos dels nous edificis previstos, així com l’annex al castell i l’exclusió d’actuacions a la cala Massoni, així com mesures per garantir el dret de pas i la cessió del camí de ronda que travessa la finca.

Pressupost

10.000€ per a despeses judicials.

CAP ROIG (2)OK