El Macroxalet del Golfet

Dalt d’un penya-segat, sobre una cala idíl·lica, sobresurt un macroxalet de 4 plantes en  sòl no urbanitzable d’especial protecció en una pineda propera al Golfet de Calella de Palafrugell.

Aquesta edificació de 1004m2, situada a tocar de l’Espai d’Interès Natural de Cap Roig està en una pendent superior al 30% i multiplica per 4 el sostre edificat d’un antic xalet, que tenia 200m2, prèvia tramitació d’un Pla de millora urbana.

Primer macroxalet

Entitat impulsora

Salvem el Golfet

Localització

Calella de Palafrugell

Risc i impactes

La imatge d’aquesta desmesurada edificació d’estil totalment urbà, desnaturalitza, desfigura i trenca la línea del paisatge; és una flagrant agressió a la singularitat de l’entorn i produeix un fort impacte des del mar i des dels accessos a la cala del Golfet.

Per poder sostenir aquest macroxalet s’han construït dos murs que infringeixen la normativa urbanística ja que la seva alçada és superior als 1,5 m. A més, s’hi han instal·lat fins a 7 terrasses amb grans pedres per dissimular l’agressió que suposa i per tapar el lateral i la part frontal de la construcció.

No existeix un estudi geotècnic complert d’anàlisi de les condicions del penya-segat i la influència de l’obra sobre la seva inestabilitat. 

La construcció vulnera els criteris d’adaptació topogràfica del Pla de millora urbana i altera la cota natural del terreny.

No existeix Estudi d’Impacte ambiental i Integració paisatgística ni s’ajusta al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ni en el nombre de plantes permès ni en l’alçada, entre altres

Afegint per últim, que un altre risc sigui l'efecte d'atracció a la zona per més possibles construccions. 

Com defensem aquest espai?

Vers la terrible afectació al territori, la població local s'0rganitza i es constitueix l’associació Salvem el Golfet.

Es realitzà la presentació de denúncia urbanística a l’Ajuntament de Palafrugell amb més de 2000 signatures.

Visita i presentació de queixa al Síndic de Greuges

Comença el procès judicial amb interposició de recurs administratiu al Jutjat de Girona. Denúncia a la Fiscalia provincial de Girona.

També va haver-hi una reunió amb el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Girona.

Ara mateix, el projecte està en via judicial en fase de recurs davant el Tribunal Suprem.

 

Pressupost

6.700 €

primer macroxalet
Macroxalet pineda