Àrea del Golf de Roses i la badia de Pals

El Govern Central i la Generalitat promouen la construcció de macro centrals eòliques marines davant del Golf de Roses, en una àrea entre el Cap de Creus i Begur que cobreix visualment l’horitzó marí de l’Empordà, i que nombrosos científics consideren com una de les zones del Mediterrani amb més biodiversitat.

Sota la urgència de la transició energètica, i sense cap justificació ni canvi en les condicions mediambientals, s’ha aprovat el “Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim” (POEM), que modifica parcialment la cartografia del  Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para la instalación de parques eólicos marinos de 2009 per l’àrea afectada.

El POEM estableix al Golf de Roses l’única zona a tot Catalunya per l’eòlica marina. Una àrea de 250 km2 per al desenvolupament potencial de centenars d’aerogeneradors flotants de 258 m d’alçada, entre diversos espais naturals de gran importància: 11 Àrees Marines Protegides (AMP), 8 zones Natura 2000/ZEPIM, 3 Parcs Naturals marítims i terrestres, 2 àrees d’interès pesquer, el sistema de Vessants i Canyons del mar Mediterrani Nord-oest del golf de Lleó IMMA, i l’àrea de Protecció de Mamífers Marins.

La defensa d’aquesta àrea davant de les macro centrals eòliques sorgeix del posicionament de la Federació SOS Costa Brava sobre energies renovables i transició energètica.

Última actualització: Setembre 2023

Eòlica Marina Golf de Roses

Localització

Afecta tot el litoral de l’Empordà, des del Cap de Creus, el Golf de Roses, la badia de Pals, fins el Cap de Begur.

Risc i impactes

La tecnologia actual no considera rendible la instal·lació d’aerogeneradors ancorats amb cimentació al fons marí a aquesta profunditat, tal com és habitual al nord d’Europa, i es proposa una solució de grans aerogeneradors flotants que necessiten 4 ancoratges per assegurar l’estabilitat posicional, formats per cadenes de ferro gegants, amb una longitud mínima de cada catenària 4 vegades la seva alçada, arrossegant-se i devastant el fons marí de manera continuada.

La plataforma marina al sud del Cap de Creus, té una gran riquesa i heterogeneïtat d’espècies. Hi ha representats més del 70% dels hàbitats Natura 2000 de tot el Mediterrani: més de 3.200 espècies d’invertebrats (la meitat de tota la biodiversitat marina coneguda al Mediterrani), i 1/3 de tots els vertebrats i vegetals coneguts, extremadament ben conservats, amb comunitats de corall blanc de profunditat i gorgònies (úniques a tot Catalunya), gran diversitat d’esponges i una de les colònies més importants d’organismes filtradors conegudes al Mediterrani, hàbitats en conjunt que són essencials per a la conservació de la biodiversitat i fonamentals pel refugi i aliment d’espècies clau, com el krill, aliment de cetacis i el peix blau.

L'efecte de la barrera eòlica, els ancoratges, les connexions elèctriques marines, la terbolesa de l’aigua, la pol·lució per microplàstics i substàncies químiques, els sorolls, les vibracions, els camps electromagnètics, l’alteració de les corrents, la sedimentació, la barreja vertical de partícules i l’impacte de la distribució canviant del vent, malmetran de manera irreversible la biodiversitat i biomassa marines, que a més són fonamentals per mitigar els efectes del canvi climàtic a través de l’absorció massiva de CO2. Els efectes sobre el sector pesquer seran probablement devastadors i irreversibles.

Les línies d’evacuació i grans subestacions terrestres associades estan previstes exactament al connector biològic entre el parc natural dels Aiguamolls i el parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Les línies de Molt Alta Tensió tallaran d’Oest a Est el mar i la terra de l'Empordà per connectar-se amb la MAT existent. L'efecte sobre el paisatge s'acumularà sobre els impactes provocats per la desmesurada urbanització del litoral que malauradament ja patim.

Com defensem aquest espai?

  • Impulsant accions de defensa jurídica.
  • Organitzant actes públics de divulgació, conscienciació i mobilització social.
  • Promovent i divulgant un model energètic alternatiu distribuït, més democràtic, més respectuós amb el medi ambient i més socialment responsable.

Pressupost

14.520 €

Eòlica Marina Golf de Roses
Zona eòlica Marina Golf de Roses i Badia de Pals