La Farella

A la pineda de La Farella, rere la platja homònima, l’Ajuntament de Llançà ha proposat un Pla de Millora Urbana (PMU) que preveu desenvolupar l’última pineda del nucli urbà de Llançà i afegir als 2 xalets actuals (pendents de declaració com a BCIL) 5 blocs plurifamiliars amb PB+1PP, 6m d’alçada i un total de 63 habitatges, un nou habitatge unifamiliar, suposant una pantalla edificatòria i un continu urbà.

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà hem al·legat contra el PMU presentat per l’ajuntament denunciant que el projecte va en contra del que vulnera la normativa urbanística i que la pineda s’hauria de protegir pel seu valor ambiental i patrimonial.

El Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles no va considerar aquest sector entre els revisats, però si va recomanar que es destinés a usos turístics i la preservació de la pineda.

La impugnació ha paralitzat la tramitació del cas i continua pendent resolució.

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada La Farella

Entitat impulsora

IAEDEN-Salvem l'Empordà

Localització

Llançà

Risc i impactes

Amb el PMU a la pineda d’1,5 hectàrees s’hi projecten 5 blocs de planta baixa i una planta pis sumant 63 apartaments i 3 habitatges unifamiliars (dos dels quals ja existents). A part de talar bona part de la pineda, es consolida el continu urbà tot generant una pantalla constructiva a l’única platja de Llançà amb una pineda al darrere, fet característic que fa que molta gent li tingui un especial estima.

Com defensem aquest espai?

Amb les al·legacions presentades, la IAEDEN constata que el PMU vulnera del principi de desenvolupament urbanístic sostenible, i demana a l’ajuntament que revisi el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 2002, tal com ha instat la Generalitat en reiterades ocasions, i l’adapti a la normativa actualment vigent. La campanya de mobilització social inclou una recollida de signatures online i concentracions de protesta, aquí tens més informació.

Pressupost

Informació no disponible.

Zona amenaçada La Farella 1
Zona amenaçada La Farella 2