La Riera de Molinets

El 2018 s’inicia la tramitació d’un Pla Parcial per a la construcció d’un camp de golf, més de 200 xalets i una zona hotelera a la vall de la Riera de Molinets, a tocar del Massís de les Cadiretes.

Projecte anacrònic i de gran impacte ambiental i paisatgístic que va ser suspès per l’Ajuntament arran de les al·legacions presentades i després va ser inclòs al Pla Director de la Costa Brava com a àmbit a revisar. El 2021 aquest Pla redueix l’àrea urbanitzable, però no és fins el 2023 que el nou POUM de Santa Cristina d’Aro el desclassifica totalment. Una gran victòria pel paisatge i el medi ambient.

Última actualització: Setembre 2023

riera de molinets

Entitat impulsora

Associació Salvem Solius

Localització

Sant Cristina d'Aro

Risc i impactes

En una superfície de 64’22HA. es volen permetre 211 nous habitatges, una zona hotelera amb 2 hotels (un de 4 estrelles i un aparthotel), un camp de golf i la previsió de sostre addicional d’equipaments privats esportius SPA.

L'artificialització de la zona i la destrucció del patrimoni natural de l'indret comportaría una gran afectació en els habitats naturals de la zona, tant de fauna com de flora, la qual cosa posaría en un gran risc de despareixer una gran riquesa natural del territori.

Afegir també, que el consum d'aigua d'aquestes instal·lacions és totalment desproporcionat i que queda totalment fora de context i molt incoherent amb la crisi climàtica i les necessitats globals de la nostra societat.

Com defensem aquest espai?

El 2018 SOS Costa Brava i les seves entitats membres Salvem Solius, Naturalistes de Girona i Sterna Grup de Natura, vam formular al·legacions al Pla Parcial i a la revisió del POUM del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

Gràcies i  aquests recursos, el cas va ser suspès pel propi Ajuntament (2018) i el 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat el va incloure entre els sectors a revisar dins el Pla Director de la Costa Brava. El 2021 aquest Pla redueix substancialment l’àmbit i el finalment el 2023 el nou POUM de Santa Cristina d’Aro el desclassifica totalment. Una gran victòria pel paisatge i el medi ambient.

 

Pressupost

Costos de defensa del territori liquidats. Noves aportacions permetran ampliar la tasca de preservació del litoral a tota la Costa Brava.

riera de molinets
riera de molinets