La Riera de Molinets

Es preveu la construcció d’un camp de Golf i una zona d’hotels en plena Riera dels Molinets, una zona molt propera al Massís de les Cadiretes.

El brutal impacte ambiental i paisatgístic és del tot incompatible amb els valors de l’àrea afectada i de la gran majoria de la població del municipi.  

riera de molinets

Entitat impulsora

Salvem Solius

Localització

Sant Cristina d'Aro

Risc i impactes

En una superfície de 64’22HA. es volen permetre 211 nous habitatges, una zona hotelera amb 2 hotels (un de 4 estrelles i un aparthotel), un camp de golf i la previsió de sostre addicional d’equipaments privats esportius SPA.

L'artificialització de la zona i la destrucció del patrimoni natural de l'indret comportaría una gran afectació en els habitats naturals de la zona, tant de fauna com de flora, la qual cosa posaría en un gran risc de despareixer una gran riquesa natural del territori.

Afegir també, que el consum d'aigua d'aquestes instal·lacions, és totalment desproporcionat i que queda totalment fora de context i poc compasiu amb  les necessitats globals que té la nostra societat.

Com defensem aquest espai?

La Plataforma SOS Costa Brava juntament amb les Entitats que en formen part: l’Associació Salvem Solius, l’Associació dels Naturalistes de Girona i l’Entitat Sterna Grup de Natura, han formulat al·legacions, propostes i suggeriments en relació a l’Avanç de POUM del municipi de Santa Cristina d’Aro. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha aprovat en data 1 d’Agost de 2018 un Avanç de planejament de la Revisió del POUM

Comunicat de Premsa.

Roda de premsa celebrada a Girona al Col·legi de Periodistes el 12 de Desembre de 2018.

L'Ajuntament ve desclassificar els terrenys, i actualment estan Salvats Provisionalment de construccions mitjantçant modificació del POUM.

 

Pressupost

riera de molinets
riera de molinets