Muntanya de Sant Sebastià

El POUM de Palafrugell classifica com a sòl urbà parcel·les sense serveis urbanístics, cobertes de bosc i amb pendents superiors al 20%. Això és el que en disciplina urbanística es defineix com un fals sòl urbà. A la muntanya de Sant Sebastià pot comportar la construcció de 17 nous habitatges en 8.887m2 tocant als carrers Panamà i Bolívia.

S’han acreditat els pendents excessius (entre el 20,4% i el 34,7%) amb peritatges professionals com a part de l’expedient de denúncia davant l’ajuntament.

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià

Entitat impulsora

SOS Palafrugell

Localització

Palafrugell

Risc i impactes

Una zona de bosc a primera línia de mar, si no es modifica el planejament,  està en risc imminent de desaparèixer i convertir-se en una nova zona urbanitzada. Actualment sembla que la llicència municipal està caducada i per tant, seria un bon moment per desclassificar, perquè no suposaria indemnitzacions tenint en compte que els promotors estan molt interessats a renovar-la.

Com defensem aquest espai?

Demanant desclassificar aquests terrenys i impedir la seva transformació, urbanització i edificació. Davant les diferents administracions, especialment davant de l’Ajuntament de Palafrugell.

Pressupost

Seran necessaris 2.000 € per poder dur a terme les al·legacions.

Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià 1
Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià 2