Bellafosca

L’Ajuntament de Palamós vol urbanitzar la pineda on hi havia l’antic càmping Bellafosca. S’han obert nous vials per edificar dos blocs d’apartaments i 12 xalets, afectant de manera irreversible l’última pineda a primera línia de la Fosca.

L’aprovació del projecte es va fer durant el confinament (BOP n. 58 de 23 de març de 2020), acompanyat d’al·legacions al Pla Director de la Costa Brava per tal de poder edificar sense restriccions.

El POUM de Palamós incorre en les següents irregularitats: classifica la pineda com a sòl urbà tot i que els terrenys no compten amb cap mena de serveis, no preveu cessions d’espais lliures i zones verdes, no preveu cessions per equipaments públics, no contempla la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, no preveu reserves per habitatges de protecció, no contempla reserves d’aparcaments, no preserva cap superfície de la pineda com a espai públic, i permet l’afectació i destrucció de tot l’habitat d’interès comunitari.

Cas obert pendent de resolució judicial.

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada Palamós – Bella fosca

Entitat impulsora

Salvem la pineda d'en Gori

Localització

Palamós

Risc i impactes

La tala de pins i les construccions en l’últim retall de bosc de la Fosca acabaran d'artificialitzar la zona. Si es construeix es produirà un fort impacte visual tant amb els dos edificis com amb els xalets. S'augmentarà la massificació de la zona i hi hauran encara més dificultats per poder aparcar.

Com defensem aquest espai?

Vam fer una concentració davant de la pineda afectada, que va comptar amb la presència de la premsa i es va difondre en diferents medis. Hem entregat més de 1.000 signatures a l'Ajuntament en contra d'aquest projecte.

Hem interposat un recurs contenciós administratiu, actualment pendent de resolució judicial.

Pressupost

El recurs de reposició interposat per Salvem la Pineda d'en Gori i per l'ANG (Associació de Naturalistes de Girona) ha costat 2.000 €. Per al recurs contenciós administratiu presentat el març de 2021, necessitarem 6.000 €.

Zona amenaçada Palamós – Bella fosca 1
Zona amenaçada Palamós – Bella fosca 2