Pedrera de S’Antiga

La Pedrera de s’Antiga (situada entre la cala d’Aiguafreda i Sa Riera) es tracta d’una explotació de l’any 1972 que durant anys va operar il·legalment. Finalment es va clausurar definitivament l’any 2002 i, segons conveni amb l’Ajuntament de Begur, s’havia d’haver restaurat íntegrament.

No obstant això, la pedrera mai es va restaurar i els terrenys es van acabar reclassificant, passant de sòl no urbà a sòl urbanitzable, actualment hi ha unes obres d’urbanització en execució i edificació de 8 habitatges dels 24 previstos.

Obres a S'Antiga

Localització

Begur

Risc i impactes

  • Urbanització en terrenys amb pendents superiors al 20%.
  • Afectació parcial de l’EIN Muntanyes de Begur.
  • Impacte paisatgístic crític.

Com defensem aquest espai?

Interposició d’un recurs contenciós administratiu impugnant les llicències d’obres per a 5 cases autoritzades per l’Ajuntament de Begur, el Pla Parcial i la classificació com a sòl urbanitzable inclosa al POUM.

El 2022 s’ha presentat una nova denúncia urbanística contra les llicències d’obres d’un segon paquet edificatori de 3 immobles.

Pressupost

Per poder fer front a les despeses judicials d'aquest cas que hem portat al tribunal contenciós necessitem uns 12.000 €, dels quals, Salvem Begur i Ecologistes en Acció ja han recaptat 9.500 €. Actualment ens queden per recaptar uns 2.500 €.

Pedrera de S’Antiga
Pedrera de S’Antiga