Pedrera de S’Antiga

Antiga pedrera clausurada on el 2018 apareixen grans desmunts per a les obres d’urbanització de 24 xalets de luxe. Hem denunciat i portat aquest cas als tribunals degut a les nombroses irregularitats detectades, però també degut a l’enorme impacte ambiental i paisatgístic que ocasiona la construcció d’aquests habitatges en plena costa de Begur.

Malauradament, el 2023 la justícia tomba la denúncia i el recurs contenciós contra 5 de les 8 edificacions en construcció. Les entitats opositores han acordat recórrer la sentència i impugnar també la segona fase de 3 habitatges més. Per poder fer front a les despeses judicials d’aquest cas necessitem suport econòmic. Gràcies per la teva ajuda!

Última actualització: Setembre 2023

Obres a S'Antiga

Entitat impulsora

Salvem la costa de Begur

Localització

Begur

Risc i impactes

  • Urbanització en terrenys amb pendents superiors al 20%.
  • Afectació parcial de l'espai natural d'interès Muntanyes de Begur.
  • Impacte paisatgístic crític.

Com defensem aquest espai?

Interposició d’un recurs contenciós administratiu impugnant les llicències d’obres per a 5 cases autoritzades per l’Ajuntament de Begur, el Pla Parcial i la classificació com a sòl urbanitzable inclosa al Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM).

El 2022 s’ha presentat una nova denúncia urbanística contra les llicències d’obres d’un segon paquet edificatori de 3 immobles.

Malauradament, el 2023 la justícia tomba la denúncia i el recurs contenciós contra 5 de les 8 edificacions en construcció. Les entitats opositores hem acordat recórrer la sentència.

Pressupost

Hem portat aquest cas als tribunals i per ara Salvem Begur i Ecologistes en Acció hem pogut recaptar tots els diners necessaris per aquest cas en particular. Però com tenim altres litigis urbanístics a Begur, qualsevol contribució i ajuda serà molt benvinguda.

Costos de campanya liquidats. Noves aportacions permetran ampliar la tasca de preservació del litoral a tota la Costa Brava.

Pedrera de S'Antiga - 1
S'Antiga - 1 (1)