Pinedes i jardins de Calella i Tamariu

Dues pinedes de les rieres del Canadell (Calella) i Mas d’en Llor (Tamariu) es poden convertir en una cinquantena de cases i un hotel, respectivament. Són dos dels 70 retalls de pinedes de la Costa Brava amenaçats. El jardins Rubió i Todorí de Calella també poden desaparèixer per l’edificabilitat dels terrenys.

Última actualització: Setembre 2023

Entitat impulsora

SOS Palafrugell

Localització

Palafrugell

Risc i impactes

Colmatació urbana dels nuclis mariners de Palafrugell, esgotant fins el darrer metre quadrat de sòl lliure amb edificacions.

Més massificació i pressió turística en entorns ja molt sobresaturats actualment.

Degradació paisatgística per deforestació de pinedes i retalls de bosc amb tots els beneficis ambientals que proveeixen.

Pèrdua d’equipaments patrimonials singulars.

Com defensem aquest espai?

Hem instat l’Ajuntament a desclassificar aquests terrenys i reconèixer el seu valor forestal i paisatgístic, en virtud de la suspensió de llicències aprovada pel consistori per a l’adopció de la normativa d’integració paisatgística del Pla Director de la Costa Brava.

Hem demanat a l’Ajuntament declarar els jardins Rubió i Todorí Bé Cultural d’Interès Local i la seva adquisició i conservació.

Recorrerem qualsevol intenció de desenvolupar els sectors afectats.

Pressupost

10.000 € per a despeses judicials, informes pericials i activitats de campanya.

PINEDES CALLELLA TAMARIU (2)OK
PINEDES CALLELLA TAMARIU (1)OK