Platja de Pals

El PDU permet noves macrourbanitzacions a la Platja de Pals amb 500 segones residències a 24 hectàrees de pinedes sobre dunes Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari desclassificant i qualificant-les amb possible recuperació a través del nou POUM quedant exclòs el sector inundable dels Jonquers amb edificis en alçada amb greu impacte sobre les Basses d’en Coll o la pineda sobre duna del Vaixell i Pineda de Pals amb 90 noves segones residències i un potencial de 1900 nous habitatges al municipi.

Zona amenaçada Platja de Pals

Localització

Pals

Risc i impactes

Les 5 macrourbanitzacions de Rodors 1,2 i 3, Paratge Rodors i PalsMar previstes a la Platja de Pals ocuparan 24 ha de pineda sobre duna i tenen un impacte devastador irreversible sobre un dels darrers indrets on trobem aquest hàbitat molt fràgil i únic amb flora, fauna i gea excepcional i amenaçada, connector biològic entre el Parc Natural i el PEIN Muntanyes de Begur. Els Jonquers és una zona inundable molt fràgil on es preveuen grans edificacions amb greu impacte sobre les Basses d'en Coll.

Com defensem aquest espai?

L'edificabilitat permesa per la Generalitat a la Platja de Pals és devastadora i l'Ajuntament ha anunciat que presentarà un recurs contra el PDU per evitar reduccions i desclassificacions amb possible qualificació a un nou POUM. També preveu construir un nou vial Nord travessant arrossars i aiguamolls i permetrà edificar Els Jonquers. És necessari mobilitzar-nos i aturar aquest devastador planejament presentant un recurs i demanant l'adquisició dels Jonquers per part del Conservatori del Litoral.

Pressupost

Les mobilitzacions, sensibilització i divulgació dels valors naturals, ambientals, faunístics, geològics i florístics de la Platja de Pals es fan gràcies al treball incansable de molts voluntaris, però per la defensa jurídica necessitem la teva ajuda. Tenim previst presentar un recurs contra el planejament devastador que permetrà la destrucció d'aquests hàbitats forestals dunars amb un pressupost de 12400 euros, i sense la teva ajuda serà impossible.

Platja de Pals
Zona amenaçada Plata de Pals 1