Platja de Pals

El Pla Director de la Costa Brava (2021) permet construir fins a 500 noves segones residències a la Platja de Pals, afectant 24 hectàrees de pinedes sobre dunes Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari. El Pla també obre la porta a recuperar edificabilitat en terrenys desclassificats (passats a sòl no urbanitzable) a través d’un nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). 

Pesa l’amenaça també sobre el sector inundable dels Jonquers amb edificis en alçada amb greu impacte sobre les Basses d’en Coll, i a la pineda sobre duna del Vaixell i Pineda de Pals amb 90 noves segones residències. 

Al conjunt del municipi encara hi ha un potencial de 1900 nous habitatges segons el PGOU de 1986. 

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada Platja de Pals

Localització

Pals

Risc i impactes

Les 5 macrourbanitzacions de Rodors 1,2 i 3, Paratge Rodors i PalsMar previstes a la Platja de Pals ocuparan 24 ha de pineda sobre duna i tenen un impacte devastador irreversible sobre un dels darrers indrets on trobem aquest hàbitat molt fràgil i únic amb flora, fauna i gea excepcional i amenaçada, connector biològic entre el Parc Natural i el PEIN Muntanyes de Begur. Els Jonquers és una zona inundable molt fràgil on es preveuen grans edificacions amb greu impacte sobre les Basses d'en Coll.

Com defensem aquest espai?

L'edificabilitat permesa per la Generalitat a la Platja de Pals és inacceptable i l'Ajuntament ha anunciat un recurs contra el Pla Director de la Costa Brava per evitar reduccions i desclassificacions. També preveu construir un nou vial Nord travessant arrossars i aiguamolls i permetrà edificar Els Jonquers. 

Cal mobilitzar-nos i frenar aquest planejament devastador. Des de Salvem la Platja de Pals ens mantenim alerta a tots els moviments per urbanitzar i destruir el nostre entorn. Presentem recursos, formulem denúncies, fem actes informatius i organitzem sortides i activitats de voluntariat. També reclamem l'adquisició dels Jonquers per part del Conservatori del Litoral. Suma’t a la nostra causa per defensar la Platja de Pals.

Pressupost

Les mobilitzacions, sensibilització i divulgació dels valors naturals, ambientals, faunístics, geològics i florístics de la Platja de Pals es fan gràcies al treball incansable de molts voluntaris, però per la defensa jurídica necessitem la teva ajuda. Tenim previst presentar un recurs contra el planejament devastador que permetrà la destrucció d'aquests hàbitats forestals dunars amb un pressupost de 12.400 euros, i sense la teva ajuda serà impossible.

Zona amenaçada Plata de Pals 2
Zona amenaçada Plata de Pals 1