POUM Santa Cristina d’Aro

El 2023 s’aprova provisionalment la revisió de POUM de Santa Cristina d’Aro. En compliment d’una sentència judicial de 2013 que declarava nul el planejament, el nou POUM redueix en gairebé 200 Ha el sòl residencial i industrial del municipi. Entre els àmbits desclassificats hi ha el sector de Riera Molinets on s’hi projectava un golf i més de 200 xalets. Amb tot, el potencial de construcció tant d’habitatges com activitats econòmiques continua essent desorbitat.

Última actualització: Setembre 2023

Localització

Santa Cristina d'Aro

Risc i impactes

El nou POUM manté un potencial de creixement urbanístic de més de 1.300 habitatges i 140.000m2 de sòl industrial. És inversemblant que un municipi amb 5.200 habitants i més de 1.300 segones residències, continuï amb la intenció de duplicar aquest tipus d’immobles. L’impacte sobre el paisatge, els recursos hídrics, la demanda d’energia i mobilitat i la gestió d’emergències (com els incendis) del model urbanístic de Santa Cristina és insostenible.

Com defensem aquest espai?

Hem presentat al·legacions al tràmit d’informació pública del POUM i hem aconseguit la desclassificació del sector Riera Molinets i del sòl hoteler a la zona esportiva de Rosamar - Canyet. Seguirem amatents per evitar nous projectes urbanístics al municipi amb el nou POUM.

Pressupost

Costos de defensa del territori liquidats. Noves aportacions permetran afrotnar futurs conflictes al municipi i la defensa de la Costa Brava en general.

POUM STA CRISTINA (2)OK
POUM STA CRISTINA (1)OK