Puig Montcal

L’Ajuntament de Begur ha permès el desenvolupament d’un nou projecte urbanístic per a 33 habitatges que afecta parcialment l’Espai d’Interès Natural (EIN) del Puig Montcal, amb un elevant impacte ambiental i paisatgístic en forma de desmunts i eliminació de pineda litoral, un ecosistema considerat prioritari per la Unió Europea.

Es tracta d’una urbanització amb nous vials i aparcaments en una zona allunyada del nucli urbà de Begur, augmentant la dispersió de segones residències a les zones d’Aiguablava, Fornells i Los Olivos.

A instàncies de SOS Costa Brava i Salvem Begur, el Pla Director de la Costa Brava ha reduït l’àmbit edificable, però tot i així admet la construcció dins d’EIN. Seguim rebutjant les modificacions del projecte que presenta l’Ajuntament i el cas és als tribunals per tal de garantir que no es construeixi dins un espai natural protegit.

Les irregularitats urbanístiques detectades a Puig Montcal han portat la Fiscalia de Medi Ambient a denunciar penalment la Junta de Govern Local de Begur per possibles delictes de prevaricació i contra l’ordenació del territori.

ültima actualització: Setembre 2023

Entitat impulsora

Salvem la costa de Begur

Localització

Begur

Risc i impactes

Edificació de 9 parcel·les en terrenys inclosos a l’EIN Muntanyes de Begur.

Impacte ambiental i paisatgístic.

Pèrdua de sòl protegit amb presència d’hàbitats d’interès comunitari: espais de dunes i pineda mediterrània.

Com defensem aquest espai?

Interposició d’un recurs contenciós impugnant la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament de Begur per edificar un habitatge unifamiliar aïllat.

Petició de declaració de nul·litat del Projecte d’urbanització.

Petició d’aturada de les obres.

Al·legacions al Pla Director de la Costa Brava per a la preservació del Puig Montcal.

Les irregularitats urbanístiques detectades a Puig Montcal han portat la Fiscalia de Medi Ambient a denunciar penalment la Junta de Govern Local de Begur per possibles delictes de prevaricació i contra l’ordenació del territori.

Pressupost

Per poder fer front al recurs contenciós administratiu necessitem encara recaptar 3.600€. Tota ajuda serà molt benvinguda.

PUIG MONTCAL DESTACADA (3)OK
PUIG MONTCAL DESTACADA (1)OK