Punta Brava

Edificació de 5 nous macro-xalets a la urbanització Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols. Són projectes milionaris de compradors internacionals que s’emplacen a la coronació dels penya-segats de Punta Brava, esdevenint visibles a gran distància i desfigurant un línia de costa que conservava una gran qualitat paisatgística i natural. Els immobles són d’estil brutalista, amb volums de formigó massius i gran excavacions  genera un efecte de pantalla irreparable.

Última actualització: Setembre 2023

Entitat impulsora

Alerta Sant Feliu

Localització

Sant Feliu de Guíxols

Risc i impactes

Grans excavacions per generar plantes subterrànies habitables, amb tot l’impacte de fractura de terrenys, producció de residus de la construcció, dispendi de matèries primeres com ciment i ferro, i la petjada de carboni derivada.

Molèsties a fauna protegida nidificant (falcó pelegrí i corb marí emplomallat) que poden causar l’abandó i extinció local de les espècies.

Desfiguració i privatització del paisatge de penya-segats de Punta Brava.

Foment de l’especulació urbanística.

Construcció dins la franja de protecció de la Llei de Costes permès per un planejament caduc.

Invasió o inviabilitat de la servitud de pas del camí de ronda.

Com defensem aquest espai?

Amb denúncies urbanístiques per l’aturada de les obres i la revisió detallada dels projectes. Reclamem que s’ajustin a tota la normativa vigent i minimitzar el sostre edificable, impedint usos no autoritzats en plantes subterrànies o en piscines i terrasses permetin més ocupació de la parcel·la. L’Ajuntament ha instaurat períodes d’aturada de les obres per prevenir molèsties a la fauna i hem aconseguit la tramitació d’expedients d’adaptació de les llicències d’obres a la normativa d’integració paisatgística del Pla Director de la Costa Brava.

Pressupost

6.000€ per a la presentació d’un recurs contenciós administratiu en cas que l’adaptació al Pla Director de la Costa Brava sigui instaifactòria.

PUNTA BRAVA_2OK
PUNTA BRAVA_1.OK