Super-Fener / Roses 2

El PDU de sòls no sostenibles de la Costa Brava insta al consistori a revisar el seu POUM i adaptar el planejament a la normativa vigent, incloent la línia de domini públic marítim-terrestre i la franja de protecció de costes (entre altres) i en conseqüència revalorar la capacitat edificatòria del sector.

Aquesta valoració no evita la seva edificació però si que la limita de tal manera que potser no és rendible la urbanització del sector.

Zona amenaçada Super-Fener Roses 2 - 2

Entitat impulsora

IAEDEN-Salvem l'Empordà

Localització

Llançà

Risc i impactes

La construcció d’aquest sector suposaria la consolidació d’un continu urbà entre Llançà i Port de la Selva. A més a més, també és un sector amb un fort risc d’inundació al situar-se a primera línia de mar i entre dues rieres.

Com defensem aquest espai?

La IAEDEN-Salvem l’Empordà estarem vigilants a com des de l’ajuntament de Llançà faran aquesta adaptació i actuarem en cas de no complir amb la legislació vigent i les prescripcions que ha fet el PDU de la Costa Brava.

Pressupost

3.388 €

Super-Fener / Roses 2
Zona amenaçada Super-Fener Roses 2 - 4