Super-Fener / Roses 2

Terrenys a primera línia de mar en tres sectors contigus de sòl urbà no consolidat, que sumen 15,5 Ha i on es podrien construir fins a 167 habitatges. 

Roses 2 projecta una barrera arquitectònica a la façana litoral ja que ocupa 41.000 m2 entre la carretera cap el Port de la Selva i el Camí de Ronda, amb 36 parcel·les edificables (8 de les quals ja construïdes) per a un total de 41 immobles (una d’elles per a un plurifamiliar de 7 unitats).

El Pla Director de la Costa Brava reconeix l’impacte paisatgístic i  redueix significativament l’àmbit a construir de Roses 2 i Perpinyà, per mantenir una franja continua d’espais lliures. Per continuar amb la promoció, el consistori de Llançà haurà de revisar i adaptar el seu pla urbanístic a les limitacions que estableix el Pla Director de la Costa Brava, però fruit d’això, potser ja no és rendible el seu desenvolupament urbanístic.

Amb tot, el Pla Director de la Costa Brava manté la plena edificabilitat de Super Fener (88 habitatges) al quals s’haurà de fer front en paral·lel.

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada Super-Fener Roses 2 - 2

Entitat impulsora

IAEDEN-Salvem l'Empordà

Localització

Llançà

Risc i impactes

La construcció d’aquests sectors suposaria la consolidació d’un continu urbà entre Llançà i Port de la Selva, i ampliar les vies d’especulació immobiliària a la Mar d’Amunt i de sobreexplotació de recursos naturals, com és el cas concret de l’aigua. 

Roses 2, en particular, és també és un sector amb un important risc d’inundació al situar-se a primera línia de mar i entre dues rieres.

Com defensem aquest espai?

La IAEDEN-Salvem l’Empordà estarem vigilants a com des de l’ajuntament de Llançà faran aquesta adaptació i actuarem en cas de no complir amb la legislació vigent i les prescripcions que ha fet el Pla Director de la Costa Brava.

Pressupost

Realitzar un document dirigit a l’ajuntament de Llançà i a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona per impugnar la tramitació del sector per irregularitats. Necessitant així 3.388 €

Zona amenaçada Super-Fener Roses 2 - 3
Zona amenaçada Super-Fener Roses 2 - 4