Urbanització Sa Guarda

Pretenen edificar 104 cases i un hotel en un terreny que te un mur de pedra seca de 17,6 kms i en el que la meitat de la superfície  te pendents superiors al 20%.

En aquest paratge hi ha entre 100 i 150 oliveres, 8 barraques de pastor centenàries, 55 clopers i una antiga mina d’aigua. Les obres afectarien 15 Ha de terreny. L’hotel de 50 habitacions tindria 4.000m2 de sostre i sobrepassa 3 m. en alçada  a més, i quedarien afectats tan torrenteres com recs, rieres i zones de domini públic hidràulic.

sa guarda

Entitat impulsora

Amics de Cadaqués

Localització

Cadaqués

Risc i impactes

El projecte es sitúa a la part més alta de la població i en un territori que limita amb el Parc Natural de Cap de Creus. Tot i que hi ha la carretera que va a Port Lligat, s’en ha fet una altra exclusivament per aquesta urbanització per poder accedir a visitar la casa d’en Dalí. La carretera te 10 metres d’amplada, amb fanals de 5 metres d'alçada que provocaran contaminació lumínica a més d’un gran impacte visual i paisatgístic. L’ urbanització que volen fer és d’ habitatges de luxe construïts un al costat de l’altre sense espais entremig; les cases es plantegen possiblement amb piscines privades i els ajardinaments estarien al voltant dels blocs d’habitatges. L’hotel se situaria al bell mig del terreny.

Com defensem aquest espai?

Els promotors tenen tots els permisos donats però les obres no han començat. S’ha fet una petició de modificació puntual del Pla. També s’ha fet una petició de nul·litat del projecte davant de l’Ajuntament de Cadaqués.

-Setembre de 2018: reunió de membres de l’Associació Amics de Cadaqués i l’advocat que els representa amb l’Alcalde. Es presenta denúncia urbanística a l’Ajuntament on s’exposen tots els arguments que van en contra de la urbanització.

-Desembre de 2018: L’entitat presenta a l’Ajuntament un informe elaborat per un arquitecte urbanístic, on es destaca la importància dels murs de pedra seca que per llei cal preservar. Es presenta també  l’informe d’un geògraf reforçant l’escrit a L’Ajuntament, demanant que no s’executin les obres.

Pressupost

8.800 €

sa guarda
sa guarda