Urbanització Sa Guarda

Terreny de 15 Ha on pretenen edificar 104 cases i un hotel en un terreny que té un mur de pedra seca de 17,6 Km i en el que la meitat de la superfície té pendents superiors al 20%. En aquest paratge hi ha entre 100 i 150 oliveres, 8 barraques de pastor centenàries, 55 clopers i una antiga mina d’aigua. L’hotel de 50 habitacions tindria 4.000m2 de sostre i sobrepassa 3 m. en alçada  el límit permès. Quedarien afectats tant torrenteres com recs, rieres i zones de domini públic hidràulic.

Última actualització: Setembre 2023

sa guarda

Entitat impulsora

Amics de Cadaqués

Localització

Cadaqués

Risc i impactes

El projecte se situa a la part més alta de la població i en terrenys que limiten amb el Parc Natural de Cap de Creus. Tot i que hi ha la carretera que va a Port Lligat, se n’ha fet una altra exclusivament per aquesta urbanització per poder accedir a visitar la casa d’en Dalí. La carretera té 10 metres d’amplada, amb fanals de 5 metres d'alçada que provocaran contaminació lumínica a més d’un gran impacte visual i paisatgístic. L’urbanització que volen fer és d’habitatges de luxe construïts un al costat de l’altre sense espais entremig; les cases es plantegen possiblement amb piscines privades i els ajardinaments estarien al voltant dels blocs d’habitatges. L’hotel se situaria al bellmig del terreny.

Com defensem aquest espai?

El 2018 vam presentar a l’Ajuntament una petició de modificació puntual del Pla urbanístic municipal per desclassificar la zona i impedir que s’hi pogués construir. Va ser ignorada i amb l’aprovació del Pla Parcial es van iniciar les obres d’urbanització. 

Es van recórrer fent una petició de nul·litat del projecte davant de l’Ajuntament de Cadaqués, però davant la negativa del consistori vam presentar un recurs contenciós per la via judicial. Gràcies a aquestes actuacions es va aconseguir l’aturada de les obres(que ja no s’han reprès) i posteriorment el jutge va dictaminar la nul·litat de ple dret de la urbanització.

En paral·lel, el Pla Director de la Costa Brava va revisar el sector per l’elevat impacte paisatgístic que representa i la no adequació als principis de desenvolupament urbanístic sostenible. El Pla estableix la reducció d’un 50% de l’àmbit edificable, preservant de la construcció les cotes més elevades i visibles, i la rebaixa del nombre total d’habitatges a construir. 

L’Ajuntament de Cadaqués ha d’incorporar aquestes determinacions en la revisió del POUM en marxa des de 2022. Per Amics de la Natura de Cadaqués, aquests són avenços positius però insuficients, motiu pel qual seguirem lluitant per l’extinció total del projecte d’urbanització.

Pressupost

8.800 €

sa guarda
sa guarda