Jornada sobre el Conservatori del Litoral

28/09/2020 - 4:15 pm
Canal de YouTube de la UdG

La recentment aprovada Llei 8/2020 de 20 de juliol de protecció i ordenació del litoral inclou el compromís de crear el Conservatori del Litoral de Catalunya en el termini d’un any. Aquest tindrà com a missió l’adquisició i preservació de terrenys costaners de valor natural i paisatgístic amenaçats per plans i processos urbanístics, i dotar Catalunya d’una xarxa de zones naturals de titularitat pública al litoral.

Primera jornada sobre el futur Conservatori del Litoral de Catalunya

Informació complementària

Objectiu de la jornada:

  • Explicar a les Institucions de Catalunya la figura jurídica administrativa francesa de Le Conservatoire i els seus objectius.
  • Fer un debat per explicar com preservar el litoral català.
  • Impulsar dinàmiques de col·laboració transfronterera entre institucions i associacions de la Catalunya Nord i del Principat.
  • Constituir una Comissió Gestora per impulsar i fer un seguiment de com haurà de ser la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, creació prevista per la Llei de protecció i ordenació del litoral, i que haurà de ser una realitat abans del proper 21 de juliol del 2021.

Organitza