Jornada sobre el Conservatori del Litoral

28/09/2020 - 4:15 pm
Canal de YouTube de la UdG

La recentment aprovada Llei 8/2020 de 20 de juliol de protecció i ordenació del litoral inclou el compromís de crear el Conservatori del Litoral de Catalunya en el termini d’un any. Aquest tindrà com a missió l’adquisició i preservació de terrenys costaners de valor natural i paisatgístic amenaçats per plans i processos urbanístics, i dotar Catalunya d’una xarxa de zones naturals de titularitat pública al litoral.

Primera jornada sobre el futur Conservatori del Litoral de Catalunya

Informació complementària

Objectiu de la jornada:

  • Explicar a les Institucions de Catalunya la figura jurídica administrativa francesa de Le Conservatoire i els seus objectius.
  • Fer un debat per explicar com preservar el litoral català.
  • Impulsar dinàmiques de col·laboració transfronterera entre institucions i associacions de la Catalunya Nord i del Principat.
  • Constituir una Comissió Gestora per impulsar i fer un seguiment de com haurà de ser la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, creació prevista per la Llei de protecció i ordenació del litoral, i que haurà de ser una realitat abans del proper 21 de juliol del 2021.

Organitza

Actualitat

Troba les darreres notícies de la Federació SOS Costa Brava, així com les nostres publicacions, informes i investigacions.