Qui som

SOS Costa Brava és una federació formada per més de 25 entitats ecologistes que s’han unit amb l’objectiu de lluitar conjuntament per posar fre a una nova onada de projectes urbanístics i d’infraestructures que amenacen de fer desaparèixer per sempre l’essència a la Costa Brava.

Ni un pam més de ciment

Història

Imatge història SOS Costa Brava

SOS Costa Brava va néixer el 4 d’agost del 2018 a Pals com a plataforma, mitjançant la signatura d’un manifest de 13 punts per part d’una vintena d’associacions i col·lectius en defensa del territori, per tal d’aturar una nova onada d’urbanitzacions, equipaments turístics, carreteres de gran capacitat i instal·lacions portuàries a la Costa Brava.

El 2021, SOS Costa Brava es converteix en Federació amb entitat jurídica pròpia, amb l’objectiu de Defensar el territori de la Costa Brava, inclòs el medi marí, la biodiversitat, el paisatge, i el patrimoni cultural.

Tot i la joventut de SOS Costa Brava, moltes de les nostres entitats fa dècades que treballen per preservació del paisatge i el medi natural del nostre litoral. Es van crear amb les primeres lluites ecologistes per salvar els aiguamolls de l’Empordà, la cala s’Alguer, la cala Morisca i molts altres indrets que sense la mobilització ciutadana ja no existirien.

Visió

SOS Costa Brava es proposa defensar el territori de la Costa Brava, inclòs el medi marí, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni cultural.

Defensem el territori a partir de principis ecològics, socials i el pacifisme, per tal de promoure l’avenç cap a la sostenibilitat global del planeta, garantia necessària per l’esdevenidor de les generacions actuals i futures.

Volem ser un instrument de coordinació, representació i defensa de les entitats federades, dels seus objectius i del treball en tots els àmbits, nivells i entitats, tot i respectant la independència de les seves entitats membres.

Valors

Responsabilitat: Ens responsabilitzem de les nostres accions que són sempre no violentes. Fem accions directes, però no violentes.

Independència: Som independents econòmica i políticament. Funcionem amb les quotes de les nostres entitats i amb els donatius de persones i entitats protectores.

Aliances: Intentem aconseguir els nostre objectius mitjançant el diàleg amb les institucions amb campanyes informatives i reivindicatives i, si aquestes opcions no funcionen, davant dels tribunals; el nostre objectiu final és preservar la Costa Brava.

Equip (Coordinació)

Irene Gisbert

Presidenta

Irene Gisbert

SOS Palafrugell

Pau Bosch

Vicepresident

Pau Bosch

Salvem la Platja de Pals

Inés Ripoll

Secretaria

Inés Ripoll

SOS Aiguafreda

Anna Albó

Tresorera

Anna Albó

IAEDEN – Salvem Empordà​

Emili Puig

Vocal

Emili Puig

Grup d’Educació Ambiental

Marga Riera Camps

Vocal

Marga Riera

Associació Salvem el Golfet

Jordi Gaitán

Vocal

Jordi Gaitán

Aturem la C-32

Julià Castelló

Vocal

Julià Castelló

La Manduca SCCL

Òrgans federatius

L’Assemblea general

Òrgan suprem de la Federació i constituïda per la totalitat de les entitats federades per dret propi i irrenunciable.

Les seves funcions son vetllar pel compliment dels objectius de la Federació, elegir els membres de la Junta Executiva, aprovar el pressupost anual i la liquidació dels¡ comptes anuals, aprovar els reglaments de règims interior que s’escaiguin, acordar incorporacions i baixes i resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui atribuida a cap altre òrgan de la Federació.

El Consell Federal de SOS Costa Brava

Amb facultats delegades de l’Assemblea General i entre convocatòries de la mateixa, actuarà com òrgan col.legiat, executiu i representatiu de la Federació SOS Costa Brava.

Les seves funcions son prendre els acords i tirar endavant les activitats de la Federació, dur a terme els acords adoptats per l’Assemblea, establir grups de treball i resoldre de manera provisional qualsevols cas que no hagin establert els estatuts.

Junta Executiva

La junta està formada per Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria, que exerciran el càrrec durant dos anys.

Les seves funcions son responsabilitzar-se de dur a terme els acords adoptats per l’Assemblea General, el Consell Federal, vetllar pel compliment dels estatuts, ostentar la representació legal de la Federació i dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions, ajuts i l’ús de locals.

Comissions

L’Assemblea o el Consell General nomenen els grups de treball que estan oberts a tots els membres de les entitats sòcies i que tenen com a objectiu responsabilitzar-se d’alguna de les tasques que ens permetran assolir els objectius de la Federació.

Contacte

🏠 Carrer del Progrés, 15, 17200 Palafrugell (Girona)

📧 hola@soscostabrava.cat
L’enviament d’un correu electrònic implica l’acceptació de la política de privacitat.

Formulari de contacte