El sector Montcal 2 de Begur no s’edificarà mentre no hi hagi resolució del jutjat penal

La federació SOS Costa Brava, Ecologistes en Acció de Catalunya i Salvem Begur celebren la paralització del procés d’edificació a tota la franja de terrenys de la urbanització Montcal de Begur, que posava en perill la reserva natural del massís del municipi.

Després de 5 anys d’actuacions administratives, de presentacions de recursos, denúncies i peticions de nul·litat, ha arribat la recent suspensió de la tramitació i de l’atorgament de llicències a les 9 parcel·les previstes a la modificació puntual del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al Pla Director. La suspensió, a l’espera de si el Jutjat acorda la prova de reconeixement judicial, ha estat finalment acordada per l’Ajuntament de Begur per l’existència d’una qüestió prejudicial penal.

El consistori begurenc ha acordat finalment no atorgar cap més llicència d’obres en la zona en conflicte per la prejudicialitat penal, quedant a l’espera que la Jurisdicció Penal resolgui la qüestió.

El fet que les entitats acudissin a la Fiscalia de Medi Ambient, denunciant la possible afectació a sòl dotat d’especial protecció, inclòs a la Xarxa Europea Natura 2000, a l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur i per l’afectació a un hàbitat d’interès comunitari prioritari com les dunes en pineda mediterrània; i que la Fiscalia enviés l’assumpte al Jutjat d’Instrucció de La Bisbal per investigar si els fets podien ésser constitutius d’un delicte contra l’ordenació del territori i de prevaricació urbanística, ha estat el detonant per acordar la paralització del procés edificatori.

5 anys d’actuacions administratives, recursos, denúncies i peticions de nul·litat

I és que era l’any 2019 quan les entitats van iniciar la denúncia de les possibles irregularitats urbanístiques des de l’any 2019 davant de l’Ajuntament de Begur, amb una petició de nul·litat de ple dret del Pla Parcial i del Projecte d’Urbanització del sector Montcal per afectar terrenys forestals, amb grans pendents i dotats de protecció pel Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, per la Xarxa Natura 2000 de la Directiva Hàbitats i pel Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.

Un any més tard, el 2020, es va presentar una denúncia urbanística davant l’Ajuntament de Begur i un recurs de reposició contra la primera llicència d’obres atorgada en aquest sector malgrat la suspensió de tràmits arran de l’emergència sanitària derivada del COVID 19.  Així, es va acabar acudint als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona per impugnar la llicència d’obres atorgada l’Abril de 2020 davant la denegació del recurs per part de l’Ajuntament.

L’inici de les obres del primer habitatge fou objecte de mesures cautelars i de paralització ordenada pel Jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona per Interlocutòria de data 14 d’Abril de 2021.  Posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar la mesura en considerar que la suspensió de les obres era prematura en la fase inicial del procés.

L’any següent, el 8 de novembre de 2022, l’Ajuntament de Begur va aprovar una modificació puntual del Pla Parcial permetent edificar 9 noves parcel·les a Montcal, aprovació definitiva que ha estat objecte d’impugnació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atesos els nombrosos Informes que confirmen els valors naturals dels terrenys.

Les declaracions i ratificacions dels pèrits en aquell procés van tenir lloc el passat 14 de setembre davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. Paral·lelament, segueix el procediment judicial contra la primera llicència d’obres, en el que diverses proves pericials emeses per diversos tècnics, i un Informe emès pel Consell de Protecció de la Natura –òrgan assessor del Govern de la Generalitat en matèria d’espais protegits-, sostenen que s’afecta sòl d’especial protecció i hàbitat dunar.

Altres continguts de SOS Costa Brava