Celebrem la rectificació en relació al Conservatori del Litoral de Catalunya

Celebrem la rectificació en relació al Conservatori del Litoral de Catalunya

Comencem l’any amb una nova victòria i celebrem la rectificació de la Generalitat en relació a la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya i la recent estimació dels suggeriments i al·legacions que vam presentar des de SOS Costa Brava.

Davant la Proposta inicial del Govern, de diluir el Conservatori del Litoral de Catalunya dins l’Agència de la Natura, hem reivindicat en tot moment la constitució del Conservatori com un nou organisme públic independent destinat a l’adquisició de sòl costaner amenaçat, seguint el model francès del Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.

Volem un organisme que sigui autònom i independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar i amb dotació d’un Pressupost específic potent i garantit per Llei.

Des de SOS COSTA BRAVA també hem reivindicat l’adscripció directa dels recursos procedents de la recaptació de com a mínim el 50% de la taxa turística, i les concretes funcions a desenvolupar, així com un model d’estructura i forma de funcionament específic, amb participació de les Entitats ecologistes i amb un Comitè científic.

Reivindicacions que vam presentar formalment en el tràmit de participació ciutadana celebrat durant l’any 2022 i que bona part d’elles han estat acceptades.

La creació del Conservatori del Litoral de Catalunya és una de les nostres principals reivindicacions, per això hem reclamat insistentment la seva necessitat i hem organitzat diferents jornades per impulsar la seva constitució.

Es urgent la constitució del Conservatori per salvar espais greument amenaçats al litoral gironí, entre d’altres:

 • La Pineda de 13HA de Platja d’Aro, amenaçada per l’ampliació de la marina amb 270 nous amarradors, 340 habitatges i 1 hotel.
 • Els Oliverars de s’Oliguera a Cadaqués i el Racó d’es Calders a tocar de la platja de Calders a Portlligat.
 • La Pineda de la Platja de la Farella a Llançà afectada per 4 nous edificis i un hotel.
 • Els marges de la Riera de Llançà a l’àmbit de Palandriu.
 • La Pineda del Canadell a Calella de Palafrugell afectada per 50 nous habitatges.
 • Els darrers retalls de bosc a Aigua Gelida a Palafrugell amenaçats per la implantació d’un sector residencial de 15 habitatges i un hotel.
 • L’àrea forestal de la Riera del Mas Llor a Tamariu.
 • La Pineda de la Fosca de Palamós amenaçada per 2 blocs de 42 apartaments i 12 xalets.
 • La Pineda d’en Gori a La Fosca de Palamós, amenaçada per un tercer bloc de 24 apartaments.
 • Els Jonquers de l’estany Vernegar.
 • Àrees forestals de Begur, a tocar de les seves emblemàtiques cales, i parcialment incloses a l’EIN Muntanyes de Begur amb el sector de Montcal.

En aquest sentit, reclamen que s’estableixen entre les prioritats per l’adquisició de terrenys seguint aquests criteris:

 • Espais del litoral amb hàbitats d’interès comunitari. Especialment hàbitats dunars amb pineda mediterrània.
 • Boscos i espais forestals a primera línia de costa.
 • Terrenys immediats a penya-segats i espais d’interès paisatgístic.
 • Espais amb valor de connectors naturals per lligar la Xarxa d’espais protegits (Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà, Montgrí, -Illes Medes-Baix Ter, Muntanyes de Begur, Cap Roig, Gavarres, Massís de l’Ardenya, Massís de Cadiretes).
 • Terrenys immediats a les platges i a les desembocadures dels Rius i Rieres.
 • Espais d’aiguamolls i terrenys inundables propers a la costa.
 • Els 60 retalls de boscos en situació de perill de la Costa Brava, per configurar una xarxa d’espais lliures públics i àrees verdes al bell mig de les zones ja urbanitzades i transformades del nostre litoral.

Tot i que celebrem la rectificació del Govern, no volem deixar de lamentar el retard en la creació d’aquest organisme públic en més d’un any i mig.

Per això, tornarem a sol·licitar celeritat a la Generalitat de Catalunya perquè impulsi amb la màxima urgència el Projecte de Llei de constitució d’aquest organisme públic, que és una llarga reivindicació de SOS Costa Brava.

Altres continguts de SOS Costa Brava