SOS Costa Brava alerta del risc de destrucció dels Jardins Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell

Salvem el Golfet i SOS Palafrugell, que formen part de la federació SOS Costa Brava, van presentar el setembre passat a l’Ajuntament de Palafrugell una sol·licitud per tal que es modifiqui el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en la parcel·la on es troben els Jardins Rubió i Tudurí, de titularitat privada, aprofitant que la finca està afectada per la moratòria urbanística que va decretar fa uns mesos el consistori i que segueix vigent. Si bé a dia d’avui no s’ha atès la sol·licitud, SOS Costa Brava alerta de la plena vigència del perill i organitzarà una xerrada en aquesta línia properament. La federació considera «un contrasentit» que aquest jardins, de gairebé 70 anys d’antiguitat, estiguin considerats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Pla Especial de Protecció i d’Intervenció en el Patrimoni Històric (PEPIPH) i, d’altra banda el POUM atorgui a la finca de la qual en formen part una edificabilitat de 2.729m² de sostre, permetent que en el solar s’hi puguin construir un total de 22 habitatges.

La federació considera que «aquesta contradicció podria ser resolta aprofitant que la finca privada on hi ha els jardins forma part dels àmbits afectats per la moratòria urbanística decretada per l’Ajuntament». En aquest sentit, SOS Costa Brava recorda que aquesta moratòria es va fer «amb l’objectiu de reconsiderar les actuals normes i aprofitaments urbanístics en relació amb el nou Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí».

La federació assegura que en el moment actual «s’han de tenir en compte altres aspectes com ara els paràmetres canviants de clima, l’estalvi energètic, energies renovables i els subministraments que resulten ara ben diferents de quan es van establir les actuals previsions urbanístiques». La federació no s’explica com «malgrat la suspensió de llicències que comporta la moratòria i la incertesa del futur urbanístic d’aquestes finques, que els Jardins Rubió i Tudurí apareguin en l’aparador d’una agència immobiliària com si fossin plenament edificables». És per això que es considera que l’Ajuntament hauria de buscar «algun tipus d’acord amb els propietaris de les finques perquè es pogués qualificar el jardí com a parc urbà de titularitat pública i aplicar-hi una protecció integral, responent així de manera plena i suficient a la seva catalogació BCIL». En aquest sentit, la federació proposa que es destinin les edificacions existents com a equipaments públics de caire municipal o comarcal.

Una de les grans obres de l’arquitectura de jardins de Catalunya

Els jardins projectats per Nicolau Maria Rubió i Tudurí són de titularitat privada i formen part d’una finca situada a l’Avinguda Antoni J. Rovira 10-12, cantonada amb el carrer de Lanzarote de Calella de Palafrugell. Ocupen una superfície total de 6.823m2 i, per la seva singularitat, tenen un alt valor cultural i es poden considerar una de les grans obres de l’arquitectura de jardins de Catalunya. S’han convertit en referents del paisatgisme mediterrani del segle XX, juntament amb altres obres del mateix arquitecte, com els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, els Jardins Turó Park de Barcelona, els Jardins del Palau  Reial de Pedralbes, els Jardins davant del Parlament de Catalunya o els Jardins davant de la Sagrada Família, sense oblidar la seva obra primerenca en col·laboració amb Forestier per l’enjardinament de la muntanya de Montjuïc de Barcelona.

Altres continguts de SOS Costa Brava