La Fiscalia de Medi Ambient resol iniciar un procediment judicial penal per irregularitats urbanístiques a Begur

La Fiscalia Provincial de Girona ha comunicat a les entitats Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava i Salvem Begur que iniciarà diligències d’investigació arran d’una denúncia per les actuacions urbanístiques del sector Puig Montcal del municipi de Begur: els fets poden ser constitutius de delicte de prevaricació urbanística i delicte contra l’ordenació del territori. Un total de 7 informes d’organismes públics (quatre del Departament de Medi Ambient, un del Consell de protecció de la Natura i dos del Departament d’Acció Climàtica) indicaven que la modificació del Pla havia de deixar aquells terrenys com a no edificables per afectar valors naturals que cal preservar.

Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava i Salvem Begur mostren la seva satisfacció per la resolució de la Fiscalia de Girona, ja que posa de manifest les possibles irregularitats al Puig Montcal de Begur. Alhora les entitats ecologistes es mostren prudents i volen mantenir el màxim respecte tan per la Fiscalia com per les persones afectades per la investigació penal. Les entitats confien que aquesta decisió comporti el final d’una etapa urbanística a Begur d’urbanització desaforada amb afectació als boscos i muntanyes de Begur, així com un canvi de rumb en la política urbanística i en l’actuació municipal que sigui més respectuosa amb el patrimoni natural i paisatgístic del municipi.

Els fets investigats se centren en l’acord de l’Ajuntament de Begur que aprovava la modificació puntual del PPU del Sector S-21 de Montcal, per permetre la urbanització i edificació de 9 parcel·les i habitatges unifamiliars en uns terrenys amb valors naturals que formen part del Puig Montcal, espai inclòs a l’Espai d’Interès Natural de les muntanyes de Begur i a la Xarxa Europea Natura 2000: eren diversos els informes que recomanaven la seva exclusió de qualsevol procés urbanitzador atesos els seus valors naturals.

Ferma oposició frontal per part de les entitats ecologistes

Les entitats ecologistes van formalitzar fins a tres vegades la seva oposició frontal a l’aprovació d’aquest instrument urbanístic davant l’Ajuntament de Begur. En els successius tràmits d’informació pública d’aquest Pla, convocats desprès dels tres acords successius d’aprovació inicial del Pla Parcial. Van presentar al·legacions en contra de la previsió de les nou parcel·les edificables i van advertir de la possible afectació a terrenys dotats d’especial protecció, tot aportant el contingut de diversos informes del Departament de Medi Ambient i del Consell Català de Protecció de la Natura en els quals s’assenyalava el solapament dels terrenys amb la Xarxa Natura 2000 i l’Espai Natural Muntanyes de Begur i de l’existència d’hàbitats d’interès comunitari prioritari de dunes amb pineda mediterrània que es veurien afectats. Malgrat l’advertiment formal de les irregularitats i la petició al Secretari Municipal que assenyalés als regidors la possible irregularitat d’aprovar definitivament el Pla Parcial, amb les afectacions indicades, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur va aprovar definitivament urbanitzar i permetre edificar en els terrenys indicats el passat 8 de Novembre de 2022.

Altres continguts de SOS Costa Brava