Jornada de Debat sobre “El Conservatori del Litoral”

1ª Jornada “El Conservatori del litoral

El 28 de setembre de 2020 tenia lloc la 1ª Jornada de Debat sobre “El Conservatori del Litoral” per debatre les oportunitats de futur d’aquesta figura, que la nova Llei d’Ordenació del litoral preveu crear. Si us vau perdre la jornada, podeu recuperar-la a continuació.

DOCUMENTACIÓ DE LA JORNADA:

A continuació podeu consultar una recopilació de documents elaborats per recollir les exposicions realitzades a la Jornada que es va realitzar el 28 de setembre de 2020:

OBJECTIUS DE LA JORNADA:

Explicar a les Institucions de Catalunya la figura jurídica administrativa francesa de Le Conservatoire i els seus objectius.
Fer un debat per explicar com preservar el litoral català.

Impulsar dinàmiques de col·laboració transfronterera entre institucions i associacions de la Catalunya Nord i del Principat.
Constituir una Comissió Gestora per impulsar i fer un seguiment de com haurà de ser la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, creació prevista per la Llei de protecció i ordenació del litoral, i que haurà de ser una realitat abans del proper 21 de juliol del 2021.

Organitza: SOS Costa Brava.

Col·labora: Departament de Geografia – Universitat de Girona.

Més informació i dubtes: soscostabrava.leconservatoire@gmail.com

Altres continguts de SOS Costa Brava