Plantada de creus i llaços vermells en defensa de la pineda de la Bellafosca

Plantada de creus i llaços vermells en defensa de la pineda de la Bellafosca

Ahir diumenge 12 de setembre a les 5 de la tarda, es van reunir unes 30 persones a la pineda de la Bellafosca (Palamós), veïns/es de La Fosca, i membres de Salvem la Pineda d’en Gori, de SOS Costa Brava i de la recentment creada Plataforma Internacional d’Amics de la Costa Brava.

L’acte va consistir en una plantada de creus simbolitzant un cementiri i envoltant els peus dels pins amb cintes vermelles, i les persones assistents vestides de negre. Tot plegat en senyal de dol i sofriment per la destrucció a la qual està essent sotmesa aquesta última pineda arran de mar de La Fosca.

Les poques pinedes a primera que encara queden són un pulmó enmig de les edificacions i xalets de segons residència. La tala de pinedes per a la construcció de nous complexes residencials és estar d’esquenes a l’emergència climàtica i extremar la destrucció d’una costa que ja el està sotmesa a prou pressions derivades del turisme massiu: urbanitzacions, afluència a les cales i platges, ports, nàutica d’esbarjo, carreteres, trànsit, abocaments d’aigües residuals i de residus, etc.

Un litoral que el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya afirma trobar-se al límit i pel qual insta a planificar la desurbanització de determinats entorns i la creació del Conservatori del Litoral per a l’adquisició i preservació d’espais amenaçats com la Bellafosca. Indret que, incomprensiblement, l’Ajuntament de Palamós es vol afanyar a urbanitzar en lloc d’esgotar terminis i vies per a la seva salvaguarda.

És per això que Salvem la Pineda d’en Gori ha presentat a l’Ajuntament una instància demanant suspendre i paralitzar els treballs d’urbanització i la tala de l’arbrat, i proves documentals relativa a l’acta de replanteig, llicència d’obres, adjudicació dels treballs, promotor de les obres de tala en execució.

Altres continguts de SOS Costa Brava