Sant Feliu de Guíxols suspèn les llicències d’obres a Punta Brava

SOS Costa Brava s’enrola en el veler Costa Màgica per fer una inspecció de l’estat de la Costa Brava

El plenari de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha aprovat per unanimitat la suspensió de llicències d’obres a Punta Brava durant un any. El motiu és que durant aquest període de temps el consistori aprofitarà per actualitzar el POUM en funció de les directrius que marca el Pla Director Urbanístic que va aprovar la Generalitat en el litoral gironí.

La Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols no tindrà noves construccions almenys durant un any, l’Ajuntament ha aprovat una suspensió de llicències urbanístiques durant un any, prorrogable a dos.

La mesura arriba després que el consistori hagi registrat més peticions per edificar en aquesta zona i davant la pressió de SOS Costa Brava i del risc que pot suposar per l’entorn paisatgístic, s’ha optat per suspendre les llicències temporalment.

Altres continguts de SOS Costa Brava